2018. szeptember 26., szerda

Kapcsolat | Ügyfélvonal: 1818 | | Magyarország.hu keresés:

Segítség | Beállítom kezdőlapnak! | Fizessen elő a Magyarország.hu RSS csatornáira!RSS

Magyarorszag.hu - Hirdetmények

Figyelem! Töltse le a hirdetmény legfrissebb változatát

Üdvözöljük a közigazgatási hirdetmények oldalán!

A honlapon a jogszabályokban  meghatározott   közigazgatási intézmények tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek. A honlapon többféle módon kereshet a hirdetmények között!

Probléma esetén írásos segítséget az  info@magyarorszag.hu   e-mail címen kérhet.

Felhívjuk figyelmét, hogy az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. kormányrendelet alapján a honlapon közzétett tájékoztatók nem minősülnek szerződésközléseknek.

Lejáró hirdetmények

  1. Ingatlan-árverési hirdetmény
  2. Ingatlan-árverési hirdetmény
  3. Ajka 0206/3 hrsz. hrsz megismételt végrehajtási árverése
  4. Adás-vétel - Zalaegerszeg hrsz.: 0274/57 hrsz.
  5. 5900 Orosháza, Jókai u. 16. HRSZ: 1722

Tovább »

Címkék

Tovább a teljes listához »

Elektronikus tájékoztató

Forrásintézmény

Neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály

Osztály: Építéshatósági

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Telefon: 0696500483

Ügyintéző

Ügyintéző neve: Kovács Katalin

Telefon: 0696500483

Eljáró hatóság

Neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály

Címe: 9021 Győr, Honvéd liget 1.

Azonosító adatok

Ügyiratszám: 53922-belső1/2018.

Kifüggesztés időpontja: 2018. augusztus 10.

A jog gyakorlására nyitva álló határidő utolsó napja: 2018. szeptember 27.

Kifüggesztés helye: Győr, Honvéd liget 1.sz. alatti hirdetőtáblákon

A hirdetmény tárgya: Henkel Kémiai és Elektrokémiai Felületkezelő Kft. módosított építési engedély kérelem, függő hatályú döntés

Kategória: Államigazgatási eljárás

Cimke: függő engedély hatáylú építési döntés

Jogorvoslat

Jogorvoslat: Fellebbezés

Határideje: 2018. szeptember 27.

Törzsszöveg

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. Törvény (a továbbiakban: Akr.) 11. § (1) bekezdés
b) kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik,
c) törvény vagy kormányrendelet előírja pontja
alapján tájékoztatom
- azon érintetteket, akinek jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az ügy közvetlenül érinti,
- az ügyfél jogaival felruházott érdekvédelmi és társadalmi szervezeteket,
- valamint azon ügyfelet, akinek részére történő kézbesítés valószínűleg meghiúsul,
hogy az alábbi ügyben Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú építésügyi hatóság, függő hatályú döntést hozott.

A kifüggesztés napja: 2018. 08.10.
Az eljáró hatóság neve: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály
Építéshatósági Osztály

A döntés száma: 53922-5/2018.
A kérelmező neve: Henkel Kémiai és Elektrokémiai Felületkezelő Kft.
A döntés tárgya: Módosított építési engedély kérelem az alábbiakra, függő hatályú döntés.
A 17-17/2018. számú építési engedélyben (ÉTDR: 201700073971.) az ügyfél építési engedélyt kapott két ütemben történő építésre, bővítésre.
A tervezett módosítás:
A 2. ütemben tervezett meglévő raktársátor mellé tervezett új raktársátor helye, elhelyezkedése változik: a két sátor egymástól 54 cm távolságra lesz, és nem egy vonalban épülnek, hanem 5m-es eltolással.

A határozatról hirdetményi úton értesítést kapnak:
Civil szervezetek
Külföldi szomszéd, ügyfél:
Jelzálogjog: HENKEL BET Holding GMBH. Austria
A-3830 WAIDHOFEN an der Thaya 3830
Szomszéd Varga Ákos János Austria
A-7100 NEUSIEDL AM SEE Obere Haupt str. 26. 7100

A döntéshez akkor kapcsolódnak joghatások, ha 2018.09.12–ig Hatóságom az ügy érdemében nem döntött és az eljárást nem szüntette meg.

Az ügyfél, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselője a határozatba és az ügyben keletkezett iratokba betekinthetnek, a döntést átvehetik Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztály Építéshatósági Osztály Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti hivatali helyiségében, az alábbi ügyfélfogadási időben:
hétfő 8.30 - 15.00
szerda 12.30 – 15.00
csütörtök 8.00 – 17.30


A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

A döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül lehet fellebbezni az 53922-5/2018. számú határozatban ismertetett helyen és módon.

Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfelek amennyiben az eljárás során, de legkésőbb a döntés közléséig nyilatkozatot nem tettek, kérelmet nem nyújtottak be, úgy ügyféli jogaikat a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 10. §. (4) bekezdés f) pontja és az 1997. évi LXXVIII. tv. 53/G. § (2) bekezdése alapján a továbbiakban nem gyakorolhatják.